Izvedbo koncertnega  cikla Glas iz davnine v letu 2017 sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana,

Koncertni cikel podpirajo:

»Glas iz davnine« v letu 2016 so podprli: